Bestuur

Het bestuur van de stichting:

  • Frank Heinemans; voorzitter,

  • Hans Derix; secretaris,

  • Jan Keijers; penningmeester, 

  • Martin Doesborg; beheerder website

Secretariaat

Stichting Veldense Volkscultuur Jan Verschurensingel 20, 5941 CK Velden.
Telefoon : 077-4721586   E-mail : h.derix@ziggo.nl      Contactformulier:

Bankrekening : NL38RABO0103296417
BTW nummer : NL 814096335
Kvk nummer :   12055870                                
ANBI nummer : 79628  RSIN/fiscaalnummer 8140.96.335

De Stichting Veldense Volkscultuur is opgericht op 6 december 2004 en heeft als doel volksculturele initiatieven te nemen of te ondersteunen.

Aanleiding voor de oprichting was het onderzoeken naar het ontstaan van de Gekke Maondaag en het uitgeven van een boek hierover alsmede het realiseren van een passend kunstwerk.

In de loop der jaren zijn er diverse activiteiten ontplooid.

-- Het grensproject. Samen met de Duitse plaats Straelen op  de grensovergang  infoborden plaatsen met info uit het roemruchte smokkel verleden.

-- Smokkelpad. Samen met IVN en Straelen het realiseren van een smokkelpad met leermiddelen.

-- Sociaal Cafe. Het mede organiseren van het “Sociaal Cafe. Bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke handicap.

-- Woordenboek. Het uitgeven van een Veldens woordenboek. Ook digitaal beschikbaar.

-- Limburg 75 jaar bevrijd. Voorbereiding voor de viering van Velden 75 jaar bevrijd.

Bovenstaande activiteiten zijn allen succesvol afgerond. Hiervoor heeft de Stichting diverse subsidies ontvangen waarmee de projecten gerealiseerd zijn.

Afgelopen jaar (2018) is de Stichting druk bezig geweest om een plan te maken voor de viering Limburg 75 jaar bevrijd (2020)
Bij de provincie is daarvoor een plan ingediend “Vrijheid over de grenzen heen”
Dit plan is reeds gehonoreerd door de provincie middels toekenning van subsidie.
Verder loopt er een subsidie aanvraag bij Interreg.

Het beleid van de stichting is om geldgevers, zoals sponsoren en (gemeentelijke ) overheid, en projectuitvoerders bijeen te brengen zodat het initiatief uitgevoerd kan worden.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het bestuurswerk.

 

Financieel overzicht.

Vermogen per 31 december 2018 :

Liquide middelen :   Euro    24.229,24

Inkomsten en uitgaven in Euro's:

Beginsaldo 1-1-2018

              23.550,46

Inkomsten

 

BTW

                      59,00

Rente 

                        7,74

Subsidies

                    389,76

Sponsoring

                    762,30

Totaal inkomsten

                 1.218,80

Uitgaven

 

Bankkosten

                    120,32

BTW afdracht

                      11,00

Vergaderkosten

                      36,75

Aanschaf boeken             

                      29,95

Onderhoud  beeldjes

                      25,00

Diverse uitgaven

                    317,00

Totaal uitgaven

                    540,02

Eindsaldo 31-12-2018

               24.229,24