Bestuur en financieel

Het bestuur van de stichting:

  • Frank Heinemans; voorzitter,
  • Hans Derix; secretaris,
  • Jan Keijers; penningmeester, 
  • Martin Doesborg; beheerder website

 

Secretariaat

Stichting Veldense Volkscultuur Jan Verschurensingel 20, 5941 CK Velden Telefoon : 077-4721586 E-mail : h.derix@ziggo.nl Contactformulier Bankrekening : NL38RABO0103296417 BTW nummer : NL 814096335 Kvk nummer : 12055870 ANBI nummer : 79628

De Stichting Veldense Volkscultuur is opgericht op 6 december 2004 en heeft als doel volksculturele initiatieven te nemen of te ondersteunen.

Het beleid van de stichting is om geldgevers, zoals sponsoren en (gemeentelijke ) overheid, en projectuitvoerders bijeen te brengen zodat het initiatief uitgevoerd kan worden.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het bestuurswerk.

 

Financieel overzicht.

Vermogen per 31 december 2017 :

Liquide middelen :   Euro    23.550,46

Inkomsten en uitgaven in Euro's:

Beginsaldo 1-1-2017

              23.739,41

Inkomsten

 
Rente                        62,37
Subsidies projekten                     385,00
Verrekening rep. beeldjes                     995,41

Totaal inkomsten

                 1.442,78

Uitgaven

 
Bankkosten                     130,55
BTW afdracht                     249,23
Vergaderkosten                     195,40
Onderhoud Bierfontein                                     175,81
Onderhoud  beeldjes                     638,24
Hosting website                     121,00
Diverse uitgaven                     121,50

Totaal uitgaven

                 1.631,73

Eindsaldo 31-12-2017

               23.550,46