Bestuur en financieel

Het bestuur van de stichting:

  • Frank Heinemans; voorzitter,
  • Hans Derix; secretaris,
  • Jan Keijers; penningmeester, 
  • Martin Doesborg; beheerder website

Secretariaat

Stichting Veldense Volkscultuur Jan Verschurensingel 20, 5941 CK Velden Telefoon : 077-4721586 E-mail : h.derix@ziggo.nl                               Contactformulier:
Bankrekening : NL38RABO0103296417    BTW nummer : NL 814096335
Kvk nummer :   12055870                                ANBI nummer : 79628

De Stichting Veldense Volkscultuur is opgericht op 6 december 2004 en heeft als doel volksculturele initiatieven te nemen of te ondersteunen.

Het beleid van de stichting is om geldgevers, zoals sponsoren en (gemeentelijke ) overheid, en projectuitvoerders bijeen te brengen zodat het initiatief uitgevoerd kan worden.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het bestuurswerk.

 

Financieel overzicht.

Vermogen per 31 december 2018 :

Liquide middelen :   Euro    24.229,24

Inkomsten en uitgaven in Euro's:

Beginsaldo 1-1-2018

              23.550,46

Inkomsten

 
BTW                       59,00
Rente                          7,74
Subsidies                     389,76
Sponsoring                     762,30

Totaal inkomsten

                 1.218,80

Uitgaven

 
Bankkosten                     120,32
BTW afdracht                       11,00
Vergaderkosten                       36,75
Aanschaf boeken                                    29,95
Onderhoud  beeldjes                       25,00
Diverse uitgaven                     317,00

Totaal uitgaven

                    540,02

Eindsaldo 31-12-2018

               24.229,24