Bestuur en Financieel

Het bestuur van de stichting:

  • Frank Heinemans; voorzitter,

  • Hans Derix; secretaris,

  • Jan Keijers; penningmeester, 

  • Martin Doesborg; beheerder website

Secretariaat

Stichting Veldense Volkscultuur Jan Verschurensingel 20, 5941 CK Velden.
Telefoon : 077-4721586   E-mail : volkscultuur.velden@gmail.com      Contactformulier:

Bankrekening : NL38RABO0103296417
BTW nummer : NL 814096335
Kvk nummer :   12055870                                
ANBI nummer : 79628  RSIN/fiscaalnummer 8140.96.335

De Stichting Veldense Volkscultuur is opgericht op 6 december 2004 en heeft als doel volksculturele initiatieven te nemen of te ondersteunen.

Aanleiding voor de oprichting was het onderzoeken naar het ontstaan van de Gekke Maondaag en het uitgeven van een boek hierover alsmede het realiseren van een passend kunstwerk.

In de loop der jaren zijn er diverse activiteiten ontplooid.

-- Het grensproject. Samen met de Duitse plaats Straelen op  de grensovergang  infoborden plaatsen met info uit het roemruchte smokkel verleden.

-- Smokkelpad. Samen met IVN en Straelen het realiseren van een smokkelpad met leermiddelen.

-- Sociaal Cafe. Het mede organiseren van het “Sociaal Cafe. Bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke handicap.

-- Woordenboek. Het uitgeven van een Veldens woordenboek. Ook digitaal beschikbaar.

-- Limburg 75 jaar bevrijd. Voorbereiding voor de viering van Velden 75 jaar bevrijd.

Bovenstaande activiteiten zijn allen succesvol afgerond. Hiervoor heeft de Stichting diverse subsidies ontvangen waarmee de projecten gerealiseerd zijn.

In 2019 is de Stichting druk bezig geweest met de voorbereiding voor de viering Limburg 75 jaar bevrijd (2020).

Lopende projecten op 1-1-2020

- Vrijheid over de grenzen heen
- Verbroedering Velden Straelen Evacuatietocht 19-1-2020
- 75 jaar bevrijding op 3 maart

Het beleid van de stichting is om geldgevers, zoals sponsoren en (gemeentelijke ) overheid, en projectuitvoerders bijeen te brengen zodat het initiatief uitgevoerd kan worden.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het bestuurswerk.

 

Financieel overzicht.

Vermogen per 31 december 2019 :

Liquide middelen :   Euro    24.234,23

Inkomsten en uitgaven in Euro's:

Beginsaldo 1-1-2018

                  24.229,24

Inkomsten

 

BTW

                          22,00

Rente 

                            3,63

Onderhoud routes

                        879,67

Sponsoring

                        283,25

Totaal inkomsten

                     1.188,55

Uitgaven

 

Bankkosten

                        121,51

Onderhoud routes

                         819,17

Vergaderkosten

                         113,50

Advertenties

                          29,04

Domein

                          48,40

Bloemen herdenking

                          51,94

Totaal uitgaven

                     1.183,56

Eindsaldo 31-12-2018

                   24.234,23