Reiner van Gelre

  

Reiner van Gelre Stichting

ANBI nummer: 8160.47.935

Secretariaat: Dorpsstraat 18  5941 EW Velden

Bestuur : M. Beerenhout, voorzitter

               E.J.M.B. Wilmer -Verbeek, secretaris

               C.L.H.M. Kroon -Geurts, penningmeester.

Doelstelling       : Ondersteunen van de activiteiten van de vereniging Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden.

Activiteiten        : Zie het beleidsplan.

Beleidsplan        : 1. Beheren vermogen van de Reiner van Gelre Stichting.

                          : 2. Financieel ondersteunen van de vereniging: de Historische Werkgroep in Velden.

                          : 3. Beheer en verkoop boekje: Arcen, de Heerlijkheid, de Heren en Huizen, geschreven door J.Stoel in een Nederlandse en een Duitse versie. De opbrengst is bestemd voor de Reiner van Gelre  Stichting.

Beloningsbeleid : Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Financieel verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2018

                                                (R.v.Gelre St. jaar 2018

Bezittingen                                         31-12-2017            31-12-2018

In kas                                                          €         18,68        €        17,88

Bedrijfs Spaarrek (112.925)             €   26.515,77        € 26.521,44

Betaalrek Afd. Boeken (96.368)     €  10.086,68         € 10.923,93

                                                                   €   36.621,13        € 37.463,25

Inkomsten:

Rente BedrijfsSpaarRek (112.925)                             €            5,67

Verkoop boeken per kas en per bank                       €        900,80                                                                                          

                                 Totaal:                                               €        906,47

Uitgaven:

Bankkosten verenigingsrek                                       €         63,55

Verzekeringspremie(v.96.368)                                  €          0,00     ( opgeheven per 16 okt.- 2018)

Portokosten facturen                                                      €        0,80

                                   Totaal:                                              €        64,35

 

Opmerkingen:

Facturen moeten  apart verstuurd worden( +bijtellen administratiekosten) naar: Stichting Limburgs Landschap/  kasteeltuinen Postbus 4301 5944 ZG Arcen Onze prijs van de Duitse versie is € 4,- en van de Nederl. Versie is € 5,- per stuk. In juni 2018 waren nog geen nieuwe boekjes besteld.Na gesprek door B.Beerenhout met  dir.R. Rambags zijn er nog 100 boekjes Nederlandse  versie en 100 boekjes Duitse versie afgenomen.

 Reservering: 

 Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-)     = €    9.075,60

 voor restant gemerkt bedrag”schenking J.Stoel 75j.”                = €       286,28

 voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009)    =   €   12.000,00  

B) Totaal gereserveerd:                                                                            = €   21.361,88                                                                                   

Totaal saldo: € 37.463,25 min B= € 21.361,88 = €16.101,37 is beschikbaar voor ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.