Reiner van Gelre

  

Reiner van Gelre Stichting

ANBI nummer: 8160.47.935

Secretariaat: Dorpsstraat 18  5941 EW Velden

Bestuur : M. Beerenhout, voorzitter

               E.J.M.B. Wilmer -Verbeek, secretaris

               C.L.H.M. Kroon -Geurts, penningmeester.

Doelstelling       : Ondersteunen van de activiteiten van de vereniging Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden.

Activiteiten        : Zie het beleidsplan.

Beleidsplan        : 1. Beheren vermogen van de Reiner van Gelre Stichting.

                          : 2. Financieel ondersteunen van de vereniging: de Historische Werkgroep in Velden.

                          : 3. Beheer en verkoop boekje: Arcen, de Heerlijkheid, de Heren en Huizen, geschreven door J.Stoel in een Nederlandse en een Duitse versie. De opbrengst is bestemd voor de Reiner van Gelre  Stichting.

Beloningsbeleid : Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

 

Financieel verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2018

Bezittingen                                 31-12-2016   31-12-2017

In kas                                             € 21,43       € 18,68

Bedrijfs Spaarrek (112.925)           € 26.468,77 € 26.515,77

Betaalrek Afd. Boeken (96.368)     € 10.105,55 € 10.086,68

                                                       € 36.595,75 € 36.621,13

Inkomsten:

Rente BedrijfsSpaarRek (112.925)     € 47,00

Verkoop boeken per kas en per bank € 110,75

Totaal:                                                 € 157,75

Uitgaven:

Bankkosten verenigingsrek                 €  62,75

Verzekeringspremie(v.96.368)             €  56,87

Bloemstuk bezoek Keltjens per kas:    €  12,00

Portokosten facturen                            €   0,75

Totaal:                                                  € 132,37

Opmerkingen:

Facturen moeten apart verstuurd worden( +bijtellen administratiekosten) naar:Stichting Limburgs Landschap/ kasteeltuinen Postbus 4301 5944 ZG ArcenOnze prijs van de Duitse versie is € 4,- en van de Nederl. Versie is € 5,- per stuk .Na telefonisch contact bleek dat er een nieuwe verkoopster in de oranjerie stond (C.Peeters)Zij vond de boekjes gedateerd en wilde ze niet meer verkopen.Na overleg met dir.R. Rambags zijn er nog 20 boekjes Nederlandse versie afgenomen.

2 boekjes per kas verkocht.

Reservering:

Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-) = € 9.075,60

voor restant gemerkt bedrag”schenking J.Stoel 75j.” = € 286,28

voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009) = € 12.000,-

B) Totaal gereserveerd: € 21.361,88

Totaal saldo: € 36.621,88 min B= € 21.361,88 = €15.260,00 is beschikbaar voor ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.