Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkwoorden

afstappen

ik traej aaf

dich traejs aaf

hae traejt aaf

weej trae-je aaf

ik traejde aaf

dich traejsde aaf

hae traejde aaf

weej traejde aaf

voltooid deelwoord aafgetraejd

bidden

ik baej

dich baejs

hae baejt

weej baeje

ik baejde

dich baejsde

hae baejde

weej baejde

voltooid deelwoord gebaejd

bloeden

ik blooj

dich bloojs

hae bloojt

weej bloje

ik bloojde

dich bloojsde

hae bloojde

weej bloojde

voltooid deelwoord gebloojd

blijven

ik blie~f

dich bliefs

hae blief

weej blie~ve

ik blaef

dich blaefs

hae blaef

weej blaeve

voltooid deelwoord geblaeve

breken

ik braek

dich briks

hae brik

weej braeke

ik braok

dich braoks

hae braok

weej braoke

voltooid deelwoord gebraoke

doen

ik daon

dich duis

hae duit

weej daon

ik deej

dich deejs

hae deej

weej deje

voltooid deelwoord gedaon

draaien

ik drei

dich dreis

hae dreit

weej dreie

ik dreide

dich dreisde

hae dreide

weej dreide

voltooid deelwoord gedreid

dragen

ik draag

dich drugs

hae drug

weej drage

ik draog

dich draogs

hae draog

weej draoge

voltooid deelwoord gedrage

eten

ik aet

dich its

hae it

weej aete

ik aot

dich aots

hae aot

weej aote

voltooid deelwoord gegaete

gaan

ik gaon

dich gei~s

hae gei~t

weej gaon

ik ging

dich gings

hae ging

weej ginge

voltooid deelwoord gegaon

geven

ik gaef

dich gufs

hae guf

weej gaeve

ik gaof

dich gaofs

hae gaof

weej gaove

voltooid deelwoord gegaeve

hebben

ik heb

dich hes

hae haet

weej hebbe

ik haej

dich haejs

hae haej

weej haeje

voltooid deelwoord gehad

houden

ik hald

dich hels

hae helt

weej halde

ik hael

dich haels

hae hael

weej haele

voltooid deelwoord gehalde

kennen

ik kin

dich kins

hae kint

weej kinne

ik kinde

dich kinsde

hae kinde

weej kinde

voltooid deelwoord gekind

kijken

ik kie~k

dich kieks

hae kiek

weej kie~ke

ik keek

dich keeks

hae keek

weej keke

voltooid deelwoord gekeke

kunnen

ik kán

dich káns

hae kán

weej kunne

ik kós

dich kós

hae kós

weej kóste

voltooid deelwoord gekós

komen

ik kom

dich kumps

hae kump

weej kómme

ik kwaom

dich kwaoms

hae kwaom

weej kwaome

voltooid deelwoord gekómme

krijgen

ik krie~g

dich kriegs

hae krieg

weej krie~ge

ik kreeg

dich kraegs

hae kraeg

weej kraege

voltooid deelwoord gekraege

liegen

ik laeg

dich luugs

hae luug

weej laege

ik laog

dich laogs

hae laog

weej laoge

voltooid deelwoord gelaoge

passen

ik pas

dich pes

hae pes

weej passe

ik paes

dich paes

hae paes

weej paese

voltooid deelwoord gepas

staan

ik staon

dich steis

hae stei~t

weej staon

ik stónd

dich stónds

hae stónd

weej stónde

voltooid deelwoord gestaon

treden

ik traej

dich traejs

hae traejt

weej trae~je

ik traoj

dich traojs

hae traoj

weej traoje

voltooid deelwoord getraoje

vallen

ik val

dich vels

hae velt

weej valle

ik vael

dich vaels

hae vael

weej vaele

voltooid deelwoord gevalle

vragen

ik vraog

dich vrugs

hae vrug

weej vraoge

ik vraog

dich vraogs

hae vraog

weej vraoge

voltooid deelwoord gevrag

weten

ik weit

dich wets

hae wet

weej weite

ik wós

dich wós

hae wós

weej wóste

voltooid deelwoord geweite

worden

ik waer

dich wörs

hae wördt

weej waere

ik waort

dich waors

hae waort

weej waorte

voltooid deelwoord gewaore

zien

ik zaen

dich zuu~s

hae zuu~t

weej zaen

ik zaog

dich zaogs

hae zaog

weej zaoge

voltooid deelwoord gezaen

zingen

ik zing

dich zinks

hae zink

weej zinge

ik zóng

dich zóngs

hae zóng

weej zónge

voltooid deelwoord gezónge

zoeken

ik zeuk

dich zuks

hae zuk

weej zeuke

ik zóch

dich zóchs

hae zóch

weej zóchte

voltooid deelwoord gezóch

zijn

ik bin

dich bis

hae is

weej zie~n

ik waor

dich waors

hae waor

weej waore

voltooid deelwoord gewes

zullen

ik zal

dich zus

hae zal

weej zulle

ik zuj

dich zujs

hae zuj

weej zujje