Woordenlijst Nederlands - Veldens

Nederlands Veldens Aflopend sorteren Vervoeging en/of meer betekenissen
afwaarts aaf aaf / nao ónder
afbidden aafbaeje aafbaeje
afbreken aafbraeke aafbraeke
oogsten (van fruit) aafdaon aafdaon - deej aaf - aafgedaon
afdoen aafdaon aafdaon
afdeling aafdeiling aafdeiling - aafdeilinge
afdruipen aafdrupe aafdrupe
afdrogen aafdruuege aafdruuege
afgaan aafgaon aafgaon
afgelopen jaar aafgeloupe jaor 't letste jaor / aafgeloupe jaor
afgrond aafgrónd aafgrónd
afnokken aafhouwe aafhouwe
afhakken aafhouwe aafhouwe
afkanten aafkante aafkante
afkammen aafkeime aafkeime
afkampen aafkempe aafkempe
afkoelen aafkeule aafkeule
afkeer aafkieër aafkieër
afknijpen aafknie~pe aafknie~pe - kneep aaf - aafgeknaepe
afkomen aafkómme aafkómme
aflaat aaflaot aaflaot
afgelasten aaflasse aaflasse
afleren aaflie~re aaflie~re
afloop aafloup aafloup
afluisteren aafluustere aafluustere
afrasteren aafmake aafmake
afronden aafmake aafmake
afmaken aafmake aafmake
afmijnen aafmiene aafmiene
afslanken aafnaeme aafnaeme
afpalen aafpäöle aafpäöle
afmatten aafpeigere aafpeigere
afdingen aafpingele aafpingele
afromen aafroume aafroume
afgieten aafschudde aafschudde
weigeren aafslaon aafslaon - slaog aaf - aafgeslage