Overslaan en naar de inhoud gaan

Dorpspomp met kaas

De dorpspomp is in 2012 gerestaureerd en geeft weer water.De pomp is in de gemeente Venlo het eerste openbare watergeefpunt van drinkwater.

Bij de plaatsing in oktober 2009 werd al geconstateerd dat de dorpspomp een flinke onderhoudsbeurt nodig had. De wens om de pomp weer water te laten geven is met moderne techniek vervuld.

Velden krijgt zijn ‘kaas’ weer terug in het centrum

De kaas keert terug in de dorpskern van Velden. Hij komt op de dorpspomp, waar hij vroeger ook op stond. De kaas staat symbool voor het dorp Velden. De onderscheiding van Gekke Maondaagsvereineging De Wuilus heeft de vorm van een kaas en sinds 1952 is er het Wuilus- lijflied De Fluiterskieës. „Met gepast ceremonieel wordt de kaas op Brokke Dinsdaag (25 januari, red) teruggeplaatst door De Wuilus”, vertelt Lucassen. Op deze dag wordt ook Fluiterskieës geserveerd. Voor veel jongere Veldenaren zal dan blijken dat die kaas echt bestaat en nog gegeten wordt. Want iedereen zingt het liedje De Fluiterskieës nu wel, maar weet er verder niets van.” Uit: Dagblad de Limburger 13 januari 2011

Historie dorpspomp Velden

Het is niet zeker wanneer de dorpspomp op de oude Veldense markt is geplaatst. Gegevens hierover zijn in het archief van de voormalige gemeente Arcen en Velden niet aangetroffen. Afgaande op het gegeven, dat in Arcen de pomp in 1851 is geplaatst, gaan we ervan uit, dat de Veldense pomp omstreeks dezelfde tijd in gebruik is genomen, ergens tussen 1855 en 1860, naar alle waarschijnlijkheid door het gemeentebestuur van Arcen en Velden.

Ze stond er in ieder geval in 1872. In dat jaar gaf het Geneeskundig Staatstoezicht voor Brabant en Limburg opdracht aan de Gemeente Arcen en Velden om “het water van deze openbare pomp te onderzoeken, gezien de ligging nabij de begraafplaats te Velden”. Daarvoor moesten enkele flessen water bij apotheker Van der Grinten te Venlo worden ingeleverd. De uitkomst van dit wateronderzoek is niet teruggevonden, maar de kwaliteit van het water zal zeker goed zijn geweest, want de pomp is in gebruik gebleven. Volgens ooggetuigen gaf de pomp veel en goed water dat veelal diende voor huishoudelijk gebruik. De was werd bij de pomp in een grote teil gespoeld en even verderop “op de bleik gelag”. Ook leverde de pomp een bijdrage aan de brandveiligheid: de brandspuit, die even verderop was gestald, werd bij brand aan de pomp gevuld.

Was de pomp voor de volwassenen een sociale ontmoetingsplaats, voor de kinderen fungeerde ze tevens als speeltuig: de zwengel deed dienst als schommel. Bovendien was de pomp aanvankelijk multifunctioneel: tot ca. 1930 fungeerde ze tevens als lantaarnpaal; bovenop was een lantaarn geplaatst. Na de invoering van het elektriciteitsnet werd ze gesierd met een ronde bol als hèt symbool voor Velden bij uitstek: de Veldense kieës. In 1936 werd de pomp bij gelegenheid van de consecratie van de nieuwe kerk van boven tot onder versierd met papieren bloemen en er bovenop werd een Mariabeeld geplaatst. De pomp overleefde de oorlog wonderwel dankzij de beschutting van de bomen aan de westzijde van de markt. Deze bomen hebben als gevolg van het oorlogsgeweld allemaal het loodje gelegd.

Tot 1952 is de pomp in gebruik gebleven, waarna ze nog een tijdje in Lomm dienst heeft gedaan. Daarna werd ze afgevoerd naar de gemeentelijke opslag. Begin jaren ’70 heeft de toenmalige wethouder Sra Peters de pomp overgenomen en ze een plek gegeven in de tuin van zijn boerderij Hovershof in ’t Vorst. Daardoor is de pomp behouden gebleven. Na vele jaren werden er plannen gemaakt om de pomp in het dorpscentrum te laten terugkeren. Dat gebeurde op 4 oktober 2009, toen de pomp in een feestelijke optocht vanuit het Vorst naar het dorp werd teruggebracht en als monument op haar oorspronkelijke plaats opgericht. H.Lucassen J.Lucassen