Overslaan en naar de inhoud gaan

Grenspaol

Familie Nefkens op de grenspaal 1958

Alle foto's van het Grensfeest

Het hoogtepunt is het grensfeest op 24 augustus 2014 om 12.00 uur, waarbij het grensmonument is onthuld door de locoburgemeester van Straelen en de wethouder van cultuur van Venlo. Voorafgaand was er een heerlijk ontbijt voor alle medewerkers uit Straelen en Velden. Bekijk de foto's van het Grensfeest van Ger van Rensch.

Aan de grenspaol

De huidige grensovergang Straelen-Velden is nietszeggend. Het is een gewone weg in het mooie buitengebied. Toch hebben op deze plek belangrijke historische gebeurtenissen plaatsgevonden nadat er vanaf 1330 een grens werd vastgesteld en er tijdens het Congress van Wenen in 1815, internationale afstemming heeft plaatsgevonden. 

Grensmonument

De grensovergang Jagersrust-Kastanienburg lag in het vroeger moeilijk doorgaanbare Straelener Veen. Juist dit gebied zorgde ervoor dat het mogelijk was om ongezien en met hulp van lokalen de grens te passeren. De belangrijkste van deze gebeurtenissen worden door een zogenaamde ‘verhalenkijker’ verbeeld. Zoals het toenmalig vaststellen van de grens op kanonschotafstand van de Maas, het smokkelen door het bosgebied, de vlucht van Berlijnse Joden na de Kristallnacht en de evacuatie van gehele Veldense bevolking te voet naar Straelen.

Een vijftal verhalenkijkers staan precies op de grens, die in het bosgebied gemarkeerd is door een strook kasseien. Als de bezoeker door de kijker heen kijkt ligt zijn focus op één beeld. Dit kan zijn de vluchtende Joden, of de stoet burgers die over de weg naar Straelen trekt. Op kunstzinnige wijze wordt zo het verhaal van de grens verbeeld.

De complete historie van de grens wordt middels een tweetalig informatiebord tentoongesteld. Daarnaast is er het voornemen om leerlingen van de basisscholen van Straelen en Velden samen te brengen op de grens om kennis te maken.

Participanten

Het project “Aan de Grenspaol” wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) op initiatief van de Stichting Veldense Volkscultuur. Ondersteund door de gemeente Venlo, Stadt Straelen, Sparkasse Straelen, Grosse Karnevalsgesellschaft Narrenschiff uit Straelen, Gekke Maondaagvereniging De Wuilus uit Velden, Bauerncafe Jacobs uit Straelen, Restaurant Jagersrust uit Velden en vele vrijwilligers en organisaties. 

Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Maas-Noord.