Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuur, Financieel en ANBI

Het bestuur van de stichting

 • Frank Heinemans; voorzitter,
 • Hans Derix; secretaris,
 • Jan Keijers; penningmeester, 
 • Martin Doesborg; beheerder website

Secretariaat

Stichting Veldense Volkscultuur Jan Verschurensingel 20, 5941 CK Velden.
Telefoon : 077-4721586   E-mail : volkscultuur.velden@gmail.com      Contactformulier:

Bankrekening : NL38RABO0103296417
BTW nummer : NL 814096335
Kvk nummer :   12055870                                
ANBI nummer : 79628  RSIN/fiscaalnummer 8140.96.335

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het bestuurswerk.

Het beleid van de stichting is om geldgevers, zoals sponsoren en (gemeentelijke ) overheid, en projectuitvoerders bijeen te brengen zodat het initiatief uitgevoerd kan worden.

Financieel overzicht

Vermogen per 31 december 2022 :

Liquide middelen :   Euro    23.803,56

Inkomsten en uitgaven in Euro's:

Beginsaldo 1-1-2022

                  23.950,49

Inkomsten

 

BTW

                            4,00

Rente 

                            6,15

Sponsoring

                        100,27

Totaal inkomsten

                        110,42

Uitgaven

 

Bankkosten

                        119,40

Onderhoud

                          30,25

Boeken

                          83,50

Domein registratie Hosting

                          24,20

Totaal uitgaven

                        257,35

Eindsaldo 31-12-2022   

                   23.803,56

De Stichting Veldense Volkscultuur is opgericht op 6 december 2004 en heeft als doel volksculturele initiatieven te nemen of te ondersteunen.

Aanleiding voor de oprichting was het onderzoeken naar het ontstaan van de Gekke Maondaag en het uitgeven van een boek hierover alsmede het realiseren van een passend kunstwerk.

In de loop der jaren zijn er diverse activiteiten ontplooid.

 • Het grensproject. Samen met de Duitse plaats Straelen op  de grensovergang  infoborden plaatsen met info uit het roemruchte smokkel verleden.
 • 75 jaar bevrijding op 3 maart 2020 is herdacht met een restcenter en ontvangst van gouverneur Theo Bovens.
 • Verbroedering Velden Straelen Evacuatietocht 19-1-2020 een indrukwekkende memorabele tocht met meer dan 250 deelnemers en veel aandacht van de internationale pers
 • Smokkelpad. Samen met IVN en Straelen het realiseren van een smokkelpad met leermiddelen.
 • Sociaal Cafe. Het mede organiseren van het “Sociaal Cafe. Bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke handicap.
 • Woordenboek. Het uitgeven van een Veldens woordenboek. Ook digitaal beschikbaar.
 • Limburg 75 jaar bevrijd. .

Afgerond 2020
 - Aanleg Startbaan met vliegtuig en info-bord bij de basisschool.

Afgerond in 2021 
 - Bedreigde diersoorten. Inrichten biotopen op en rondom het Smokkelpad.Afgerond 2022
- Vrijheid over de grenzen heen

Lopend project 2023
- Biodiversiteit Betrekken scholen en kinderen bij dit project.