Overslaan en naar de inhoud gaan

Reiner van Gelre en ANBI

Reiner van Gelre Stichting

ANBI nummer: 8160.47.935

Secretariaat: Dorpsstraat 18  5941 EW Velden

Bestuur : M. Beerenhout, voorzitter

               E.J.M.B. Wilmer -Verbeek, secretaris

               C.L.H.M. Kroon -Geurts, penningmeester.

Doelstelling       : Ondersteunen van de activiteiten van de vereniging Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden.

Activiteiten        : Zie het beleidsplan.

Beleidsplan        : 1. Beheren vermogen van de Reiner van Gelre Stichting.

                              : 2. Financieel ondersteunen van de vereniging: de Historische Werkgroep in Velden.

                               : 3. Beheer en verkoop boekje: Arcen, de Heerlijkheid, de Heren en Huizen, geschreven door J.Stoel in een Nederlandse en een Duitse versie. De opbrengst is bestemd voor de Reiner van Gelre  Stichting.

Beloningsbeleid : Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2022                                               

Bezittingen                                          01-01-2022        31-12-2022

In kas                                                      €           2,50        €         4,50

Bedrijfs Spaarrek (112.925)              €  26.529,39        € 26.532,04

Betaalrek Afd. Boeken (96.368)       €     9.734,03        €   9.678,43

                                                               €      36.265,92        € 36.210,97

Inkomsten:

Rente BedrijfsSpaarRek (112.925)                               €          2,65

Verkoop boeken per kas en per bank                        €          8,00                                                                                  

                                 Totaal:                                               €        10,65

Uitgaven:

Bankkosten verenigingsrek                                       €         63,60

Verzekeringspremie(v.96.368)                                 €             0,00     ( opgeheven per 16 okt.- 2018)

Portokosten, facturen en brieven enz.                     €          2,00

Bloemetje                                                                    €           0,00 

                                   Totaal:                                        €         65,60

Opmerkingen: Facturen moeten  apart verstuurd worden( +bijtellen administratiekosten) naar:  Stichting Limburgs Landschap/  kasteeltuinen Postbus 4301 5944 ZG Arcen .Onze prijs van de Duitse versie is € 4,- en van de Nederlandse versie is € 5,- per stuk . Ook in 2019 zijn bij navraag nog 100 boekjes Nederlandse versie afgenomen. De voorraad boekjes in 2020 was bij navraag nog voldoende. Zo ook in 2021 daar corona regels het bezoekers aantal drukte. In 2022 waren er ook nog voldoende vlgs Bob.Reservering voor herdruk boekjes is in de vergadering van 2 maart 2020 bekeken en blijft nog staan tot nader besluit.Twee boekjes Duitse versie verkocht aan Heemkunde Stichting Arcen. En vijf boekjes Duitse versie afgegeven om te promoten, maar heeft niets opgeleverd. 

De bankkosten waren het afgelopen jaar € 63,60 en worden in 2023 € 11,60 per maand. Boekenvoorraad nu bij Tini: 70 exemplaren Nederlandse versie en 1991 ex. Duitse versie. Bob: voorraad bij Bob is nu: 8 ex. Ned. versie en 8 ex. Duitse versie.

Reservering: -

Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-)    = €   9.075,60

Voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009)    =    €  12.000,-     

Totaal gereserveerd:                                                                        €  21.075,60

 Totaal saldo: € 36.210,97 min B= € 21.075,60 = €15.135,37 is beschikbaar voor ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.

 Penningmeester: C. Kroon- Geurts,