Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkwoorden

afstappen

ik traej aaf
dich traejs aaf
hae traejt aaf
weej trae-je aaf
ik traejde aaf
dich traejsde aaf
hae traejde aaf
weej traejde aaf
voltooid deelwoord aafgetraejd

bidden

ik baej
dich baejs
hae baejt
weej baeje
ik baejde
dich baejsde
hae baejde
weej baejde
voltooid deelwoord gebaejd

bloeden

ik blooj
dich bloojs
hae bloojt
weej bloje
ik bloojde
dich bloojsde
hae bloojde
weej bloojde
voltooid deelwoord gebloojd

blijven

ik blie~f
dich bliefs
hae blief
weej blie~ve
ik blaef
dich blaefs
hae blaef
weej blaeve
voltooid deelwoord geblaeve

breken

ik braek
dich briks
hae brik
weej braeke
ik braok
dich braoks
hae braok
weej braoke
voltooid deelwoord gebraoke

doen

ik daon
dich duis
hae duit
weej daon
ik deej
dich deejs
hae deej
weej deje
voltooid deelwoord gedaon

draaien

ik drei
dich dreis
hae dreit
weej dreie
ik dreide
dich dreisde
hae dreide
weej dreide
voltooid deelwoord gedreid

dragen

ik draag
dich drugs
hae drug
weej drage
ik draog
dich draogs
hae draog
weej draoge
voltooid deelwoord gedrage

eten

ik aet
dich its
hae it
weej aete
ik aot
dich aots
hae aot
weej aote
voltooid deelwoord gegaete

gaan

ik gaon
dich gei~s
hae gei~t
weej gaon
ik ging
dich gings
hae ging
weej ginge
voltooid deelwoord gegaon

geven

ik gaef
dich gufs
hae guf
weej gaeve
ik gaof
dich gaofs
hae gaof
weej gaove
voltooid deelwoord gegaeve

hebben

ik heb
dich hes
hae haet
weej hebbe
ik haej
dich haejs
hae haej
weej haeje
voltooid deelwoord gehad

houden

ik hald
dich hels
hae helt
weej halde
ik hael
dich haels
hae hael
weej haele
voltooid deelwoord gehalde

kennen

ik kin
dich kins
hae kint
weej kinne
ik kinde
dich kinsde
hae kinde
weej kinde
voltooid deelwoord gekind

kijken

ik kie~k
dich kieks
hae kiek
weej kie~ke
ik keek
dich keeks
hae keek
weej keke
voltooid deelwoord gekeke

kunnen

ik kán
dich káns
hae kán
weej kunne
ik kós
dich kós
hae kós
weej kóste
voltooid deelwoord gekós

komen

ik kom
dich kumps
hae kump
weej kómme
ik kwaom
dich kwaoms
hae kwaom
weej kwaome
voltooid deelwoord gekómme

krijgen

ik krie~g
dich kriegs
hae krieg
weej krie~ge
ik kreeg
dich kraegs
hae kraeg
weej kraege
voltooid deelwoord gekraege

liegen

ik laeg
dich luugs
hae luug
weej laege
ik laog
dich laogs
hae laog
weej laoge
voltooid deelwoord gelaoge

passen

ik pas
dich pes
hae pes
weej passe
ik paes
dich paes
hae paes
weej paese
voltooid deelwoord gepas

staan

ik staon
dich steis
hae stei~t
weej staon
ik stónd
dich stónds
hae stónd
weej stónde
voltooid deelwoord gestaon

treden

ik traej
dich traejs
hae traejt
weej trae~je
ik traoj
dich traojs
hae traoj
weej traoje
voltooid deelwoord getraoje

vallen

ik val
dich vels
hae velt
weej valle
ik vael
dich vaels
hae vael
weej vaele
voltooid deelwoord gevalle

vragen

ik vraog
dich vrugs
hae vrug
weej vraoge
ik vraog
dich vraogs
hae vraog
weej vraoge
voltooid deelwoord gevrag

weten

ik weit
dich wets
hae wet
weej weite
ik wós
dich wós
hae wós
weej wóste
voltooid deelwoord geweite

worden

ik waer
dich wörs
hae wördt
weej waere
ik waort
dich waors
hae waort
weej waorte
voltooid deelwoord gewaore

zien

ik zaen
dich zuu~s
hae zuu~t
weej zaen
ik zaog
dich zaogs
hae zaog
weej zaoge
voltooid deelwoord gezaen

zingen

ik zing
dich zinks
hae zink
weej zinge
ik zóng
dich zóngs
hae zóng
weej zónge
voltooid deelwoord gezónge

zoeken

ik zeuk
dich zuks
hae zuk
weej zeuke
ik zóch
dich zóchs
hae zóch
weej zóchte
voltooid deelwoord gezóch

zijn

ik bin
dich bis
hae is
weej zie~n
ik waor
dich waors
hae waor
weej waore
voltooid deelwoord gewes

zullen

ik zal
dich zus
hae zal
weej zulle
ik zuj
dich zujs
hae zuj
weej zujje