Overslaan en naar de inhoud gaan

Woordenlijst Nederlands - Veldens

Nederlands Aflopend sorteren Veldens Vervoeging en/of meer betekenissen
aaien aje aje - aajde - geaajd
aak aok aok - äökske
aal aol aol - aol e- äölke - äölkes
aalmoes aalmós aalmós
aan de overzijde aan gunnekant aan gunnekant
aan elkaar aanein aanein
aanbesteding aanbestaejing aanbestaejing -aanbestaejinge
aanbidden aanbaeje aanbaeje / verie~re
aanbieden aanbieje aanbieje - baoj aan - aangebaoje
aanblazen aanbloaze aanbloaze
aanblijven aanblie~ve aanblie~ve - blaef aan - aangeblaeve
aandeel aandeil aandeil
aandienen aandaene aandaene
aandikken aandieke aandieke
aandoen aandaon aandaon
aandoenlijk aandaonlik aandaonlik
aandraaien aandreie aandreie
aandurven aandörve aandörve
aaneen aanein aanein
aaneengesloten aaneinaan aaneinaan / aaneingeslaote
aangaan aangaon aangaon
aanhalen aanhaole aanhaole
aanhang aanhank aanhank
aanhangen aanhange aanhange
aanhangig aanhengig aanhengig
aanhangwagen aanhenger aanhenger - aanhengers
aankijken aankie~ke aankie~ke
aankleden aantrekke aantrekke / aandaon
aankomst aankóms aankóms
aanlengen aanlinge aanlinge
aanloop aanloup aanloup
aanmaakhoutjes flimpe flimpe
aanmaning maanbraef maanbraef - maanbraeve
aanraden aanraoje aanraoje
aanraden aanraoje aanraoje - raojde aan - aangeraoje
aanrecht pómpestein pómpestein-pómpestein