Reiner van Gelre

    

Reiner van Gelre Stichting

ANBI nummer: 8160.47.935

Secretariaat: Dorpsstraat 18  5941 EW Velden

 

Bestuur : M. Beerenhout, voorzitter

               E.J.M.B. Wilmer -Verbeek, secretaris

               C.L.H.M. Kroon -Geurts, penningmeester.

 

Doelstelling       : Ondersteunen van de activiteiten van de vereniging Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden.

Activiteiten        : Zie het beleidsplan.

Beleidsplan        : 1. Beheren vermogen van de Reiner van Gelre Stichting.

                          :2. Financieel ondersteunen van de vereniging: de Historische Werkgroep in Velden.

                          : 3. Beheer en verkoop boekje: Arcen, de Heerlijkheid, de Heren en Huizen, geschreven door J.Stoel in een Nederlandse en een Duitse versie. De opbrengst is bestemd voor de Reiner van Gelre  Stichting.

Beloningsbeleid : Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

 Financieel verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2016

                                                (R.v.Gelre St. jaar 2016)

 

penningmeester: C. Kroon-Geurts                                         februari  2017

 

Bezittingen                                         31-12-2015                 31-12-2016

In kas                                                 €          25,-                 €         21,43

Bedrijfs Spaarrek (112.925)              €   26.343,70              €   26.468,77

Betaalrek Afd. Boeken (96.368)       €   09.455,17               €  10.105,55  

                                                           €  35.823,87               €   36.595,75

13 okt 2016: de lening aan St.Heemkunde Arcen v. € 250,-wordt na terugbetaling van € 125,- omgezet in een schenking.

Inkomsten:

Rente BedrijfsSpaarRek (112.925)                           €      125,07

Verkoop boeken per kas en per bank                        €      642,25

Retour ontvangen v.St.Heemkunde Arcen                €      125,-  

                                 Totaal:                                      €      892,32

Uitgaven:

Bankkosten verenigingsrek                                       €         60,-

Verzekeringspremie(v.96.368)                                  €         56,87

Portokosten facturen                                                  €           3,57

                                   Totaal:                                     €       120,44Opmerkingen:

Facturen moeten  apart verstuurd worden( bijtellen administratiekosten) naar: Stichting Limburgs Landschap/  kasteeltuinen Postbus 4301 5944 ZG Arcen. Onze prijs van de Duitse versie is € 4,- en van de Nederl. Versie is € 5,- per stuk . Na overleg is restant lening aan de St. Heemkunde na terugbetaling van € 125, omgezet in een schenking van € 125,-   Bob Beerenhout heeft taak van Jan Keltjens overgenomen.

Reservering: 

 Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-)    = €   9.075,60

 voor restant gemerkt bedrag”schenking J.Stoel 75j.”              = €     286,28

 voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009)    =  €  12.000,00      B) Totaal gereserveerd:                                                          =   € 21.361,88                                           

Totaal saldo: € 36.595,75 min B= € 21.361,88 = €15.233,87 is beschikbaar voor ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.